Perioada inscrieri 2021
1 iunie-15 septembrie

Zulassung

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare si interviu. Ocuparea locurilor se face în ordine descrescătoare, calculând media generală din anii de liceu.

Notwendige Unterlagen

-Certificat de naştere
-Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-Carte de identitate
-CERTIFICAT ABSOLVIRE LICEU sau DIPLOMĂ BAC sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICEU
-Foaie matricolă liceu (9-12/13)
-Adeverinţă medicală"clinic sănătos"
-Două fotografii tip buletin
-Dosar plic

Actele se prezintă în ORIGINAL şi COPIENU se legalizează niciun act!