Admiterea

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare si interviu. Ocuparea locurilor se face în ordine descrescătoare, calculând media generală din anii de liceu.

Documente necesare

-Certificat de naştere
-Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-Carte de identitate
-CERTIFICAT ABSOLVIRE LICEU sau DIPLOMĂ BAC sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICEU
-Foaie matricolă liceu (9-12/13)
-Adeverinţă medicală"clinic sănătos"
-Două fotografii tip buletin
-Dosar plic

Actele se prezintă în ORIGINAL şi COPIENU se legalizează niciun act!

 

În momentul depunerii dosarului si a interviului,candidații trebuie să poarte mască de protecție

.