Perioadă înscrieri 2023

1 iunie-10 septembrie

Admiterea

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare si interviu. Ocuparea locurilor se face în ordine descrescătoare, calculând media generală din anii de liceu.

Documente necesare

-Certificat de naştere
-Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
-Carte de identitate
-CERTIFICAT ABSOLVIRE LICEU sau DIPLOMĂ BAC sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICEU
-Foaie matricolă liceu (9-12/13)
-Adeverinţă medicală"clinic sănătos"

Actele se prezintă în ORIGINALNU se legalizează niciun act!

Documentele se completează la școală, în aplicația dedicată și se semnează electronic în fața unui membru al comisiei de înscrieri.

Interviul de admitere este inregistrat audio-video si are loc in 29 iunie, 16 august, 12 septembrie incepand cu ora 10.